123 سال انتظار برای خرید مسکن در تهران

به گزارش تایمر سرگرمی، براساس آخرین اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی کشور، 35 درصد یعنی معادل 30 میلیون نفر در ایران مستاجر بوده که حدود 9 میلیون خانواده را شامل می گردد.

123 سال انتظار برای خرید مسکن در تهران

جهت دریافت خدمات پتینه نقاشی ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، در شرایط مالی ای قرار داریم که همه چیز به نفع طبقات بالا و پردرآمد جامعه رقم می خورد. در 8سال گذشته قیمت دارایی ها (مسکن، خودرو، طلا و...) با سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا نموده که عایدی آن به نفع طبقاتی است که از این دست دارایی ها در سبد خود داشته اند و دهک های پایین درآمدی که از این دارایی ها محروم بوده اند احتمالا تنها نظاره گر افزایش شکاف طبقاتی خود با دیگران بوده اند. عمده شاغلان 5دهک پایین کشور را کارگرانی تشکیل می دهند که روز گذشته، روز جهانی و ملی آنها بود. تصویر کلی رفاه و معیشت کارگران در سال های اخیر این گونه است:

1-معادل دلاری دستمزد پایه کارگران در سال92 به طور ماهانه 196دلار و به صورت روزانه نیز 7دلار بوده که در سال99 به 115دلار در ماه و همچنین 4دلار در روز رسیده است. یعنی طی دوره هشت ساله اخیر قدرت خرید کارگران 43درصد افت داشته است. اگر یک کارگر را سرپرست خانواری با بعد 3/3نفر در نظر بگیریم، میزان دستمزد روزانه برای هر عضو خانواده کمتر از یک دلار خواهد بود که برابر با تعریف فقر مطلق از جانب بانک جهانی، اغلب خانوارهای کارگری فقیر مطلق حساب می شوند.

2-حداقل حقوق پایه در سال1400 برای کارگران دارای یک فرزند در حدود 3میلیون و970هزار تومان است، این فرد با پس انداز یک سوم درآمد سالیانه خود با فرض قیمت های فعلی مسکن می تواند بعد از 123سال صاحب خانه گردد، این رقم برای سال92 در حدود 108سال بود.

3- 18قلم از اقلام اصلی خوراکی که بیشترین اقلام سبد کارگران را تشکیل می دهند، از سال92 تا به حال به طور میانگین 360درصد افزایش در قیمت را تجربه نموده اند و برای بعضی از آنها این افزایش قیمت بیش از 500درصد بوده است.

4-به استناد داده های مرکز آمار، میانگین طول مدت اشتغال در کشور برای شاغلان غیردولتی حدود 12سال برآورد می گردد. گمان نکنید این 4ویژگی که نشان از معیشت سخت کارگران دارد برای طبقه ای با جمعیت دو یا سه میلیونی است، بلکه براساس آمارها و طبق ماده2 قانون کار، حداقل 15میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور را می توان کارگر خواند. با احتساب خانوارهای کارگران، جمعیت این طبقه بیش از 50میلیون نفر خواهد بود.

یک طبقه 50 میلیون نفری

مزد و حقوق بگیران بخش عمده ای از نیروی کار هر کشور را تشکیل می دهند و اهمیت آنها به قدری است که از دیرباز سازمان بین المللی کار عمده شاخصه های خود ازجمله کار شایسته را به این گروه اختصاص داده است. از سوی دیگر، مزد و حقوق بگیران در ایران تابع قوانین مختلف استخدامی هستند که یکی از آنها قانون کار است؛ براساس تعاریف، فرد حقوق بگیر شاغلی است که به طور تمام وقت یا پاره وقت کار می نماید و در ازای آن مزد و حقوق معین نقدی یا غیرنقدی دریافت می نماید. کارگر مشمول قانون کار طبق ماده 2 قانون کار، به کسی گفته می گردد که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می نماید. برابر ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری، لشکری و قوانین استخدامی خاص در زمره کارگران مشمول قانون کار نیستند. از طرفی براساس آمار نیروی کار کشور، حدود 23 میلیون شاغل در کشور وجود دارد که حدود 3.5 میلیون نفر آن نیروی های دولتی و بخش عمومی و بیش از 19 میلیون نفر نیز جمعیت کارگری کشور محسوب می شوند. بنابراین طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از 19 میلیون نفر در بخش های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول کار هستند. از این تعداد تقریبا 15 میلیون نفر بیمه شده (بخش خصوصی) محسوب می شوند و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده در راستای فراوری یا تحقق ارزش افزوده به کار گمارده می شوند. البته با توجه به غیررسمی بودن بیش از 40درصد از اقتصاد ایران، قطعا تعداد کارگران شاغل در کارگاه ها و بنگاه ها و مشاغل خرد بالغ بر 7 یا 8 میلیون نفر خواهد بود. با این اوصاف، زمانی که از کارگران صحبت می گردد با احتساب خانوار های آنها، مقصود جامعه ای است که بیش از 50 میلیون نفر را در خود جای داده. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل 13.7 میلیون بیمه شده (بخش خصوصی)، 3.7میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، 3.2 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی،6.2میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده، در راستای فراوری یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند به دلایل مختلف از داشتن تشکل طبقاتی و صنفی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است.

سه چالش زندگی روزمره کارگری

سال ها پیش برای حل معضلات کارگران و حمایت های رفاهی حداقلی از آنها معین حداقل دستمزد پیشنهاد شد و رقم آن به عنوان مطالبه جدی و دغدغه پیش روی جامعه مطرح شد. در کشور ما در نیمه های دوم هرسال در جلسه ای نابرابر با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه عضو دولتی (می توان آنها را کارفرما دانست) چانه زنی هایی برای وضع دستمزد ملی که ابزار توزیع عدالت و برابری است، انجام می گردد؛ اما حالا و پس از سال ها اصرار بر معین رقم واحدی برای حداقل دستمزد آن هم برای همه مناطق کشور و همچنین همه بخش های مالی، ظاهرا با شکست در حفظ رفاه شاغلان و همچنین مولد نگه داشتن بنگاه داران روبه رو بوده ایم. براساس آمار های وزارت رفاه از 24 میلیون شاغل در سال 98، حدود 5 میلیون نفر از آنها بین 60 تا 70درصد حداقل حقوق را دریافت نموده اند، این درحالی است که آنالیز ها نشان می دهد حداقل حقوق معین شده در هر سال نهایتا 50درصد سبد معیشتی (احتیاج های اصلی شامل خوراک، پوشاک و مسکن) به عنوان حقوق پایه سالیانه درنظر گرفته می گردد. از سویی دیگر، جامعه 4 میلیونی حقوق بگیران دولتی و لشکری و کشوری به طور متوسط چندین برابر کارگران حقوق می گیرند.

بنابراین جامعه کارگری در ایران با سه مشکل اساسی روبه رو است؛ اولا این جامعه 50 میلیونی فاقد صنف واحد و قدرتمندی است که بتواند در چانه زنی های کارگری حضور فعال و آزادانه داشته باشد. دومین مورد دستمزد های پایه و سالیانه ای است که به هیچ وجه بیش از 60درصد هزینه های زندگی حداقلی یک خانوار 3 تا 4 نفری را پوشش نخواهد داد. بحران های مالی و تورم اما سومین چالش کارگران کشور است که با توجه به اینکه سبد دارایی آنها چندان متنوع نبوده و سهم چندانی از موجودی مستغلات، مسکن، سهام، طلا و دلار کشور نصیب آنها نشده، برای این جمعیت عایدی در تورم و افزایش قیمت ها به جز جا ماندن از دیگر طبقات و تشدید شکاف طبقاتی وجود ندارد.

سقوط 43درصدی قدرت خرید کارگران

با توجه به افزایش 39درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 و معین دستمزد پایه کارگران دارای یک فرزند در حدود 3 میلیون و 970 هزارتومان، می توان برآورد کرد که مجموع دستمزد سالیانه کارگران از 35میلیون تومان در سال 99 به حدود 49 میلیون و 324 هزارتومان در امسال برسد. این تخمین و برآورد را مستقلا می توان برای همه دهک ها طبق آنچه در جدول خانوار های شهری آمده است، انجام داد. آنالیز داده ها نشان می دهد که علاوه بر احتمال افزایش فقر در امسال احتمال تشدید فاصله طبقاتی نیز وجود دارد. اما مساله اصلی درمورد ایران این است که اقتصاد کشورمان نه تنها با کرونا بلکه این روز ها با بحران عجیب مالی نیز درحال دست وپنجه نرم کردن است. برای سنجش کیفیت دستمزد کارگران و همچنین تغییرات رفاه آنها در سال اخیر می توان از مقایسه دستمزد دلاری آنها در سال های اخیر استفاده کرد.

حقوق پایه معین شده کارگران در سال 92 نشان می دهد که هر کارگر در آن سال براساس قیمت میانگین دلار به طور ماهانه 196 دلار و به صورت روزانه نیز 7 دلار را به عنوان پایه حقوق دریافت نموده است (میزان پایه حقوق در سال 92 حدود 594 هزارتومان بوده است). این درحالی است که این نسبت به صورت ماهانه و روزانه برای سال 99 به ترتیب به حدود 138 و 5 دلار رسیده است. اما براساس پایه حقوق کارگری در سال 1400 و همچنین برآورد میانگین قیمت دلار در این سال در حدود 22 هزارتومان به نتیجه عجیبی می رسیم. دستمزد ماهیانه کارگران در امسال 115 دلار و دستمزد روزانه آنها نیز به طور روزانه 4 دلار خواهد بود. این درحالی است که براساس تعریف بانک جهانی از فقر مطلق؛ هر فردی که در روز کمتر از 1.2 دلار درآمد داشته باشد، فقیر مطلق محسوب می گردد. اگر بعد خانوار را براساس داده های مرکز آمار 3.3 درنظر بگیریم، برای هر خانوار کارگری که سرپرست یا یک نفر از اعضای آن دستمزدی در حدود پایه وزارت کاری را داشته باشد، میزان دستمزد برای آن خانواده به ازای هر نفر یک دلار خواهد بود. بنابراین خانوار هایی که تنها یک نفر از آنها دستمزدی معادل دستمزد قانون کار در امسال را داشته باشد، فقیر مطلق محسوب خواهند شد. درمجموع قدرت خرید کارگران در دولت روحانی نزدیک به 43درصد سقوط نموده است (دستمزد روزانه از 7 دلار در سال 92 به 4 دلار در سال 1400 رسیده).

123 سال انتظار برای خرید مسکن در تهران

براساس آخرین اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی کشور، 35درصد یعنی معادل 30 میلیون نفر در ایران مستاجر بوده که حدود 9 میلیون خانواده را شامل می گردد. بدون شک بخش اعظمی از مستاجران کشور را خانوار هایی تشکیل می دهند که نفرات آن بدون درآمد و شغل بوده و یا اینکه طبقات کارگری هستند که درآمد آنها کفاف خرید واحد های مسکونی ولو کوچک و بدون کیفیت را نمی دهد. این درحالی است که مسکن یکی از احتیاج های اصلی هر فرد محسوب می گردد و عدم دسترسی آسان به آن رفاه را ریشه کن خواهد نمود. آنالیز ها نشان می دهد که دسترسی کارگران کشور به واسطه ناپایداری های اقتصاد، تورم و همچنین پایین بودن دستمزد پایه به یک سرپناه به هیچ وجه آسان نبوده و متاسفانه در سال های اخیر به رویا تبدیل شده است. براساس داده های اطلاعاتی بانک مرکزی در مردادماه سال 92 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران، 3 میلیون و 834 هزارتومان بوده است. در همین سال میزان دستمزد ماهیانه برای یک کارگر (دارای یک فرزند) 594 هزارتومان بوده که معادل سالیانه آن 7 میلیون و 133 هزارتومان خواهد شد، به عبارت دیگر در سال 92 هر کارگر چنانچه یک سوم از درآمد خود را برای خرید مسکن پس انداز می کرد (شاخص انتظار خرید مسکن)، به شرط ثابت ماندن قیمت ها می توانست بعد از 108 سال در شهر تهران یک واحد مسکونی 60 متری را خریداری کند. اما تاسف بار است که بگوییم این رقم با توجه به قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین 1400 حدود 123 سال خواهد بود. درواقع اگر کارگری که یک فرزند دارد بتواند یک سوم دستمزد سالیانه 47 میلیون و 640 هزارتومانی خود را پس انداز کند، به قیمت فروردین 1400 که مسکن در تهران متری 29 میلیون و 320 هزارتومان است، بدون تغییر قیمت می تواند پس از 123 سال صاحب خانه 60 متری گردد. بنابراین برای مالی مانند ایران که با انواع و اقسام شوک های بیرونی و داخلی روبه رو است، رفاه جامعه کارگری به ویژه در سال های اخیر به موجب تخریب دستمزد حقیقی آنها پایین آمده که شرایط فاجعه بار شاخص انتظار خرید مسکن تنها یکی از مصادیق آن است.

طول اشتغال 19 میلیون کارگرکمتر از 12 سال!

در ایران هر فرد درصورت اشتغال رسمی می تواند بدون درنظر دریافت موارد استثنا پس از 30 سال کار بازنشسته گردد، اما نیروی کار شاغل در بخش خصوصی از چنین امنیت پایداری برخوردار نبوده و پارامتر های بسیاری بر طول شغل او اثر گذار خواهد بود؛ لذا آنالیز شرایط نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال، می تواند در برنامه ریزی های مربوط به منابع انسانی نقش اساسی داشته باشد. یافته های مرکز آمار ایران از آنالیز شرایط نیروی کار از نظر مدت اشتغال نشان می دهد که بر اساس آخرین آمار از مجموع 23 میلیون و 813 هزار شاغل کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر 12 میلیون و 850 هزار نفر از شاغلان کشور که 54 درصد جمعیت شاغل کشور را شامل می گردد، کمتر از 10 سال است. همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود 5 میلیون و 800 هزار نفر از شاغلان کشور (25درصد) بین 10 تا 20 سال، طول مدت اشتغال برای سه میلیون و 100 هزار نفر از جمعیت شاغل کشور (13درصد) بین 20 تا 30 سال و طول مدت اشتغال برای یک میلیون و 800 هزار نفر (8 درصد) بیش از 30 سال بوده است. به طور قطع عمده شاغلانی که طول مدت اشتغال آنها بین 20 تا 30 سال و یا بیشتر از آن است را کارکنان رسمی دولت تشکیل می دهند. بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود 12 سال برآورد می گردد که این رقم با توجه به شرایط مالی کشور، تهدید بزرگی برای شاغلان است. از آن جایی که به طور رسمی 15 تا 19 میلیون نفر از جمعیت شاغل ایران، ذیل تعریف کارگر در قانون کار قرار می گیرند، می توان نتیجه گرفت که عمده آنها طول شغلی به مراتب پایین تر از 10 سال دارند که همین مساله نیز رفاه آنها را به صورت جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

گرانی 300 تا 500 درصدی اقلام سفره کارگران

سبد خوراک هر خانوار مهم ترین و اصلی ترین احتیاج آنهاست و درصورت کاهش کیفیت و کمیت آن مستقیما رفاه و سلامت آنها نشانه خواهد رفت. خانوارهای کارگری از این گزند در امان نیستند و افزایش پی درپی قیمت اقلام خوراکی در سال های اخیر باعث شده است کمیت سبد خوراک آنها کاهش پیدا نموده و همچنین تنوع آن نیز رو به افول باشد. وقتی عنوان می گردد که مصرف گوشت به پایین ترین سطح در دو دهه اخیر رسیده، بیراه نیست. براساس آمارهای مرکز آمار، 18قلم از اقلام اساسی خوراکی که سبد اصلی کارگران را تشکیل می دهند از مرداد92 تا به حال 360درصد افزایش در قیمت را تجربه نموده اند. این اقلام شامل چای خارجی، قند، شکر، خیار، تخم مرغ ماشینی، لپه، عدس، نخود، برنج ایرانی درجه یک، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، گوشت گاو یا گوساله، پیاز، روغن مایع، لوبیاقرمز، لوبیاچیتی، گوجه فرنگی و سیب زمینی بوده است. البته این افزایش قیمت برای چای خارجی 558درصد بوده و برای قند 517درصد، شکر 488درصد، خیار 472درصد، تخم مرغ ماشینی 435درصد، لپه 428درصد، عدس 395درصد، نخود 390درصد، برنج ایرانی درجه یک 381درصد و برای گوشت گوسفند 358درصد بوده است. واحد این اقلام نیز مطابق جدول آمده است. برای تهیه هر هزارگرم از 18 قلم از اقلام اساسی مذکور باید 700هزار تومان در ماه هزینه کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 6 خرداد 1400 بروزرسانی: 6 خرداد 1400 گردآورنده: funtimer.ir شناسه مطلب: 1608

به "123 سال انتظار برای خرید مسکن در تهران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "123 سال انتظار برای خرید مسکن در تهران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید