هوشمندسازی برای پاسخگویی بهتر

به گزارش تایمر سرگرمی، بیش از یک ماه از دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بازنگری نقشه راه تشکیل دولت هوشمند می گذرد. رئیس جمهور در این جلسه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همه دستگاه ها خواست تا بدون بخشی نگری و با همکاری یکدیگر در راه اندازی دولت هوشمند کوشش نمایند تا شهروندان کارها و امور خود را با آسودگی انجام دهند.

هوشمندسازی برای پاسخگویی بهتر

در این راستا شورای اجرایی فناوری اطلاعات دست به کار شده و در گام نخست، در حال بازنگری نسخه اولیه نقشه راه دولت هوشمند است تا بتوان در 4 سال آینده طرح دولت هوشمند در کشور را اجرایی کرد. رضا باقری اصل دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات درباره بازنگری نقشه دولت هوشمند و یکی از کارشناسان در زمینه ضرورت بازنگری این نقشه راه به ایران می گویند.

ایجاد دولتی جوابگو

رضا باقری اصل دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایران گفت: رئیس جمهور در شورای عالی فضای مجازی تأکید کردند تا دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال در دولت سیزدهم راه اندازی گردد، از آنجایی که احتیاج است تا نقشه مطابق با مقتضیات و احتیاجمندی های روز و شرایط جاری دولت تدوین گردد، از این جهت باید بر سند ضوابط فنی و اجرایی دولت الکترونیک اصلاحات اساسی صورت بگیرد سپس اجرایی گردد.

به گفته باقری اصل باید لایه های بالاتر و فرایندهای دولت، قوانین و مقررات این سند بازنگری شوند از این رو تدوین این سند در دست تهیه است و تا یک ماه آینده کلیات آن تدوین و پس از کسب نظرات دستگاه های اجرایی و صاحبنظران نهایی می گردد بنابراین امیدواریم با تقسیم کار مناسب و فازبندی بر اساس دستاوردهای ملموس برای مردم در مدت 3 تا 5 سال آینده دولت هوشمند را عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه دولت هوشمند بعد از گذار از دولت الکترونیک به وجود می آید، اضافه نمود: طراحی سند گذار به دولت هوشمند پیش از این در دولت قبل در دستور کار نهاده شد و نسخه ای از برنامه مذکور نیز تدوین شد اما به علت اختلاف بر سر تولی گری و الزاماتی که در حوزه زیرساخت های حقوقی، سرمایه انسانی، نهاد مجری و... بود، برنامه دولت هوشمند به تصویب نرسید.

به گفته دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات، حال به مرحله ای رسیده ایم که باید بر اساس تدابیر مبتنی بر اسناد بالادستی و تأکید رهبر معظم انقلاب در تمرکز روی هوش مصنوعی، همه برنامه ریزی های لازم گذار از دولت الکترونیک به دولت هوشمند از جمله اصلاح و بازمهندسی فرایندهای دولت، بازنگری در مقررات و تدوین لوایح قانونی تکمیل و توسعه زیرساخت های لازم برای رویکرد پلتفرمی و یکپارچه انجام گردد.

باقری اصل درباره چگونگی راه اندازی دولت هوشمند نیز گفت: دولت هوشمند احتیاج به معماری نوین از دولت دارد، چون در معماری موجود تکیه بر الکترونیکی شدن فرایند ها اثری ناکارآمد داشته و نمی توان دولت هوشمند راه اندازی کرد بنابراین برای حرکت به سمت دولت هوشمند باید ضمن اینکه تمام پایگاه های دولت الکترونیک تکمیل گردد ضروری است در جهت پلتفرمی شدن سیستم ها نیز حرکت کرد تا بتوان با توسعه در لایه زیرساخت ها و کاربردها این تغییرات پارادایمی را اجرایی کرد.

به گفته وی در حقیقت دولت هوشمند فاز بعدی از دولت الکترونیک است و باید چند تغییر عمده رویکردی در آن اتفاق بیفتد تا دولتی جوابگوتر، شفاف تر و مشارکت پذیر از مردم و کسب و کارها که مد نظر دولت سیزدهم است روی دهد.

باقری اصل درباره تبعات راه اندازی دولت هوشمند نیز گفت: چون دولت هوشمند از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و نوآوری با رویکرد مردم محور و داده محور بهره می برد، ضمن تسهیلگری در تصمیم گیری های دولت، موجب افزایش مشارکت مردم در اداره دولت و کسب و کارها می گردد. به عقیده وی استفاده از فناوری های نوظهور در ارائه خدمات عمومی به مردم منجر به تغییرات زیادی در نحوه اداره امور با اطلاعات و دانش مبتنی بر نوآوری های حوزه هوش مصنوعی و داده کاوی شده و خود روش تازهی از حکمرانی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تراز انقلاب اسلامی با موضوع داده و مردم است.

باقری اصل با اشاره به اینکه دولت هوشمند از سیاست های نوآورانه، اقدام ها و کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و پلتفرم ها حمایت ویژه ای می نماید، گفت: برای گذار به دولت هوشمند، می توانیم زیرساخت های یکپارچه ارتباطی و اطلاعاتی، قابلیت های تعامل پذیری حداکثری و رابطه بین محیط حکمرانی و انسانی داشته باشیم. از سوی دیگر نهادها به صورت هوشمندانه تعاملی بوده و به بهره برداری بهتر از داده ها و اطلاعات و تجارب کاربری منجر می گردد. به باور وی فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری برای تحقق هوشمندسازی و تغییر جهت حرکت داده نه تنها از سوی مردم به سمت دولت، بلکه از دولت به مردم و کسب و کارها است.

به اعتقاد باقری اصل تحلیل و باز آرایی داده ها در سامانه های هوشمند راهی برای کاهش روابط مبتنی بر حضور مردم در محیط های دولتی و حذف تعاملات مبتنی بر نظر وسلیقه اشخاص و به طور خلاصه امضاهای طلایی است.

دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات در ادامه گفت: در دولت هوشمند سطح بالاتری از یکپارچه سازی و داده محوری از شکل عمودی به افقی تغییر می یابد از آنجایی هم که بر پلتفرم ها متمرکز است، سیستم ها بلوغ یافته و از شکل جزیره ای خارج شده و دارای درگاه واحد و یکپارچه ای خواهیم بود، درگاهی که دارای ارتباطی ساده، سالم، امن و اعتمادپذیر است و براحتی به مردم خدمات ارائه داده و احتیاجمندهای آنان را برطرف می نماید.

به عقیده باقری اصل رویکرد دولت هوشمند ، به عبارتی دیگر، یعنی هر داده ای باید یکبار ارائه و ثبت شده و بارها در جاهای مختلف استفاده و فرایند به روز آوری آن داده از سوی پنجره ای که ثبت می نماید، تعیین گردد. به گفته وی البته برای تغییرات زیرساخت ها باید سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد اپراتورهای خدماتی نیز صورت بگیرد.

بازنگری نشانه اهتمام دولت

رضا کرمی کارشناس دولت الکترونیک معتقد است ضرورت بازنگری نقشه راه دولت هوشمند اهتمام دولت تازه به توسعه دولت الکترونیک است و در جای خود مایه امیدواری است.کرمی گفت: توسعه خدمات دولت الکترونیک و بعلاوه کاربرد فناوری های نوین در اداره دولت، انگیزه و پیشران مهمی برای همه دولت هاست از این رو تقریباً تمام دولت های قبلی هم کمابیش در این جهت گام هایی برداشته اند اما از آنجایی که گستره و ابعاد دولت الکترونیک موضوع بزرگ و پیچیده ای است بنابراین داشتن یک برنامه و نقشه راه جامع و به روز رسانی شده هم ضرورت دارد.

این کارشناس دولت الکترونیک اضافه نمود: برای تدوین نقشه راه تازه باید به اسناد و طرح های قبلی نیز توجه گردد. از سوی دیگر با ارزیابی نقاط قوت و ضعف اسناد، دلایل توفیق نیافتن بخش هایی که اجرا نشده اند، نیز تعیین گردد مهمتر اینکه باید سعی نمایند تا نقاط ضعف در سند تازه نیز برطرف گردد. وی با اشاره به اینکه به نظرم دو محور اساسی باید در سند تازه مورد توجه ویژه قرار بگیرد، گفت: یکی توجه به یکپارچگی داده های اصلی در سطح ملی همراه با نظام مدیریت و راهبری این داده ها و دوم طراحی نظام مدیریت، پایش و نظارت یکپارچه اجرای برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در سطح دولت و حاکمیت است.

به گفته وی برای اجرای طرح های ملی در این ابعاد، می بایست به چهارچوب ها و بهروش های معتبر بین المللی که بر توسعه و تقویت قابلیت های توانمندساز(مانند مدیریت طرح و پروژه، مدیریت معماری سازمانی، مدیریت کیفیت) تأکید دارند، توجه کرد.

منبع: ایران آنلاین
انتشار: 22 دی 1400 بروزرسانی: 22 دی 1400 گردآورنده: funtimer.ir شناسه مطلب: 1899

به "هوشمندسازی برای پاسخگویی بهتر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هوشمندسازی برای پاسخگویی بهتر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید