منابع و سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی

به گزارش تایمر سرگرمی، ثبت نام در آزمون نظام مهندسی هر ساله در دو نوبت به وسیله سایت رسمی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان صورت میگیرد. داوطلبان با ورود به این سامانه در آزمون ثبت نام نموده و خود را برای آزمون آماده میکنند.

منابع و سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی

ثبت نام در این آزمون برای رشته های مختلف به صورت اینترنتی صورت میگیرد. این آزمون اصولا به صورت open book است و حد نصاب نمره قبولی در تمامی رشته ها 50 درصد از نمره کل میباشد. داوطلبان در آزمون نظام مهندسی میتوانند هر تعداد منابع و کتابی که احتیاج دارند به همراه خود سر جلسه برده و استفاده نمایند. هر آزمون دارای 60 سوال است و دارای نمره منفی نیز میباشد.

مواد آزمون نظام مهندسی برای رشته های مختلف قبل از برگزاری آزمون توسط این سازمان اعلام میشود و داوطلبان میتوانند با مطالعه منابع و مباحث مربوطه خود را برای شرکت در آزمون آماده نمایند. آزمون نظام مهندسی برای ورود به حرفه کاردانی فنی ساختمان شامل رشته های شهرسازی, عمران, تاسیسات برقی, تاسیسات مکانیکی, نقشه برداری و معماری میباشد.

منابع, سوالات و پاسخ نامه آزمون نظام مهندسی در حرفه کاردان فنی برای رشته های مختلف به توضیح زیر میباشد. برای دانلود سوالات و پاسخ آن ها بر روی لینک مورد نظر کلیک نمائید.

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، بهمن 97

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی ساختمان

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، مهر 96

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، بهمن 94

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، مرداد 94

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، آبان 93

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، خرداد 93

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، آذر 92

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، اسفند 91

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، شهریور 91

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، آذر 90

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، اسفند 89

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، خرداد 89

دانلود نمونه سوالات رشته برق

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته مکانیک

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، اسفند 87

دانلود نمونه سوالات رشته برق

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته مکانیک

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، شهریور 86

دانلود نمونه سوالات رشته برق

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته مکانیک

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، آذر 84

دانلود نمونه سوالات رشته برق

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته مکانیک

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، شهریور 83

دانلود نمونه سوالات رشته برق

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته مکانیک

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

منابع آزمون ورود به حرفه کاردان فنی سازمان نظام مهندسی تمام رشته ها

مواد آزمون رشته شهرسازی (کاردانی)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه مورخ 5/12/94 هیات وزیران در خصوص اصلاح موادی از آئین نامه اجرایی قانون (مندرج در وب سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان)
 • مبحث اول (تعاریف)- (1392)
 • مبحث دوم (نظامات اداری)- (1384)
 • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)-(1392)
 • مبحث بیستم (علائم و تابلوها)-(1384)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)- (1395)
 • مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 • روش ها و شیوه های مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری
 • حقوق، قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوط به شهرسازی کشور (نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداریها، آیین نامه آنالیز و تصویب انواع طرحها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)
 • اطلاعات تکنیکی لازم در زمینه انواع طرحها و برنامه های شهرسازی ایران از سطح ملی تا محلی شامل طرحهای آمایش، کالبد ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی، هادی، جامع، ساختاری، تفصیلی، آماده سازی، شهرک سازی، شهرهای جدید، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمند سازی، طراحی تفکیک اراضی شهری، انطباق کاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمانها و نظایر آن

مواد آزمون رشته عمران (کاردانی)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه مورخ 5/12/94 هیات وزیران در خصوص اصلاح موادی از آئین نامه اجرایی قانون (مندرج در وب سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان)
 • مبحث اول (تعاریف)- (1392)
 • مبحث دوم (نظامات اداری)- (1384)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)- (1392)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)- (1392)
 • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد (1392)
 • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)- (1392)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (1392)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- (1395)
 • مبحث مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش های نظارت و اجرا)- (1390)
 • گودبرداری و سازه های نگهبان
 • روشها و جزئیات اجرایی ساختمان
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

منابع رشته تاسیسات برقی (کاردانی)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه مورخ 5/12/94 هیات وزیران در خصوص اصلاح موادی از آئین نامه اجرایی قانون (مندرج در وب سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان)
 • مبحث اول (تعاریف)-ویرایش(1392)
 • مبحث دوم (نظامات اداری)-(1384)
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)-(1395)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)-(1392)
 • مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها)- (1382)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (1392)
 • مبحث نوزدهم (صرفه جوئی در مصرف انرژی)- (1389)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(1395)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392)
 • مسائل مربوط به اجرا و نظارت بر تاسیسات برقی

مواد رشته تاسیسات مکانیکی (کاردانی)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه مورخ 5/12/94 هیات وزیران در خصوص اصلاح موادی از آئین نامه اجرایی قانون (مندرج در وب سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان)
 • مبحث اول (تعاریف)-ویرایش(1392)
 • مبحث دوم (نظامات اداری)-ویرایش(1384)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (1392)
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)- (1391)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (1392)
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی)- (1391)
 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی)-(1389)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- (1395)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392)
 • موارد مرتبط به اجرا و نظارت تأسیسات مکانیکی
 • اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی و الزامات آن مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی، انتشارات فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مواد رشته نقشه برداری (کاردانی)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه مورخ 5/12/94 هیات وزیران در خصوص اصلاح موادی از آئین نامه اجرایی قانون (مندرج در وب سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان)
 • مبحث اول (تعاریف)- (1392)
 • مبحث دوم (نظامات اداری)-(1384)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)-(1392)
 • مبحث مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) (1395)
 • دستورالعملهای تیپ نقشه برداری (نشریه شماره 119و 95 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • متره و برآورد کارهای نقشه برداری
 • نقشه برداری عمومی
 • کاربرد روشها و دستگاههای نقشه برداری در ساختمان سازی و شهرسازی
 • معین موقعیت املاک و پیاده کردن آنها
 • پیاده کردن نقشه های طراحی شده ساختمانها، محل پی ها یا شالوده ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر
 • فتوگرامتری مقدماتی (در حد شناخت و خواندن عکسهای هوائی)
 • کنترل بر و کف در ساختمان سازی
 • موضوعات مرتبط با محاسبه و نحوه گودبرداری(زیرزمین، پارکینگ و …) شیب پارکینگ و شیروانی، ارتفاع تمام شده سقف طبقات و صورت مجالس تفکیکی

مواد رشته معماری (کاردانی)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه مورخ 5/12/94 هیات وزیران در خصوص اصلاح موادی از آئین نامه اجرایی قانون (مندرج در وب سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان)
 • مبحث اول (تعاریف)- (1392)
 • مبحث دوم (نظامات اداری)- (1384)
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)- (1395)
 • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)- (1392)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)- (1392)
 • مبحث هفتم (پی و پی سازی)- (1392)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)- (1392)
 • مبحث نهم(طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) چاپ دوم به بعد (1392)
 • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)- (1392)
 • مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان ها)(1392)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (1392)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (1392)
 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی)-(1389)
 • مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)- (1389)
 • مبحث مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(1395)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)- (1392)
 • مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان(برگرفته از متون مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان)
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخشهای نظارت و اجرا) (1390)
 • گودبرداری و سازه های نگهبان
 • جزئیات اجرائی ساختمان
 • اصول اجرائی ساختمان
 • آشنایی با فناوری های نوین ساختمان
منبع: ساختمانچی
انتشار: 31 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: funtimer.ir شناسه مطلب: 969

به "منابع و سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "منابع و سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید