دانشگاه ها برای 5 مشکل کشور راهکار دادند

به گزارش تایمر سرگرمی، دانشگاه ها به منظور کمک به دولت از چندی قبل پژوهش های خود را در باب 5 موضوع کلان اجتماعی و اقتصادی آغاز کردند که در حال حاضر چالشها احصا و راهکارها نیز ارائه شده است.

دانشگاه ها برای 5 مشکل کشور راهکار دادند

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، علوم انسانی به مثابه علومی راهبردی نقش مهمی در فرایند توسعه ملی هر کشوری بر عهده دارد و قابلیتهای این علوم در حل مسائل کشور، دانشگاه ها را بر آن داشته تا برنامه ویژه ای در این راستا طراحی کنند .

استراتژی جدید دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های تخصصی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی، برای کمک به رفع مسائل کشور از چند ماه گذشته کلید خورده است .

دانشگاه ها از چندی پیش برای ایفای نقش خود در زمینه مسئولیت اجتماعی و به منظور کمک به دولت در حوزه های اقتصادی، اقتصادی و اجتماعی، پیشنهاد تشکیل خوشه های مشورتی را ارائه دادند که با موافقت معاون اول رئیس جمهور نیز رو به رو شد .

به همین منظور خوشه های پنج گانه ای در میان دانشگاههای کشور تقسیم و بر اساس آن دانشگاه تهران، مسئولیت (خوشه اقتصاد کلان)، دانشگاه علامه (خوشه پولی-بانکی و خوشه ارتباطات)، دانشگاه شهید بهشتی (خوشه حقوق شهروندی) و نهایتا دانشگاه اصفهان به عنوان تنها دانشگاه خارج از تهران، (خوشه سرمایه اجتماعی) را برعهده گرفت. از زمان تشکیل این خوشه ها تا اکنون در جهت انجام ماموریتهای محوله به هر یک از خوشه ها، نشست های متعددی با حضور صاحبنظرانِ حوزه های مرتبط و نیز پژوهشهایی توسط اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های مادر با همکاری سایر دانشگاهها اجرا شده است .

دانشگاه علامه طباطبایی ضمن احصای 3 مشکل اصلی نظام بانکی بر تهیه یک بسته سیاستی برای برون رفت از مسائل کنونی تاکید دارد . دانشگاه اصفهان نیز از ایجاد شبکه فراگیر ملی متشکل از 40 نفر از نخبگان متخصص در حوزه سرمایه اجتماعی ایران برای جریان سازی اجتماعی خبر داده است. دانشگاه شهید بهشتی نیز پیشنهاد داده است که نهادی فراقوه ای تحت عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی ایجاد شود که همه دستگاه های عمومی را رصد، نظارت و کنترل کند .

به سراغ دبیران و اعضای خوشه ها رفته و از آنها درباره نتیجه کار و محتوای گزارشات تهیه شده، پرسیدیم که مشروح آن به توضیح ذیل است :

گزارش دانشگاه علامه طباطبایی از خوشه پولی-بانکی

ناترازی ترازنامه بانک، ناترازی نقدینگی بانک و شکاف درآمد هزینه بانک؛ بعنوان 3 مشکل اصلی نظام بانکی کشور احصاء شده است و اکنون منتظر هستیم راهکارهای برون رفت از این مسائل، به صورت یک بسته سیاستی به دولت برود

مصطفی سرگلزایی، دبیر خوشه پولی-بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطباییبا اشاره به نتایج پژوهشهای دانشگاه در این حوزه گفت: ناترازی ترازنامه بانک، ناترازی نقدینگی بانک و شکاف درآمد هزینه بانک؛ بعنوان 3 مشکل اصلی نظام بانکی کشور احصاء شده است و تا این مرحله ما پیشنهادات عملیاتی و اجرایی خود را در راستای برون رفت از این مسائل، مطرح کرده و اکنون منتظر هستیم تا بصورت یک بسته سیاستی، به دولت رفته و طرحی برای آن تدوین شود تا اگر نیاز به اصلاح قوانین باشد، اقدامات لازم صورت گیرد .

دبیر خوشه اقتصادی بانکی همچنین از قول مساعد رئیس مجلس در راستای اصلاح نظام بانکی خبر داد و گفت: ایشان قول دادند اگر نیاز به تصویب قانون جدید و یا تعدیل و اصلاح قوانین قبلی باشد، مجلس همراه خواهد بود .

عوامل بروز مشکل در نظام پولی بانکی

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه فقط خود بانکها و عملیات بانکی، مسبب بروز مشکل در نظام پولی بانکی نیستند، گفت: در واقع وضعیت اقتصاد، از جمله عوامل موثر در بوجود آمدن مسائل کنونی ست. از طرف دیگر، کسادی کسب و کارها، قوانین اقتصادیاتی ناقص، شرایط ارزی، تورم، رشد اقتصادی و ... در بروز مشکل در نظام بانکی کشور نقش داشته اند. عملکرد خود بانکها نیز مهمترین عامل بروز مسائل فعلی است و در صورت ادامه همین روند و شرایط فعلی، دوباره دچار همین مسائل خواهند شد .

تهیه بسته سیاستی برای برون رفت از مسائل کنونی

سرگلزایی با اشاره به اینکه در اقدامات مشترک با معاونتهای مختلف وزارت اقتصاد، در حال استخراج بسته سیاستی مورد نظر هستیم که هنوز نهایی نشده است، گفت: تهیه این بسته، ابعاد مختلفی درخصوص موضوعات مرتبط با نظام بانکی و خارج از آن را شامل می شود. موضوعاتی در خصوص قوانینِ موجود، نظارت بانک مرکزی بر بانکها، اموال مازاد بانکها، مطالبات غیر جاری بانکها، ساختار اقتصادی و عملیاتی بانکها، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و ... که طبیعتاً باید زمان کافی برای دستیابی به نتیجه مطلوب صرف آن شود .

برخی بانکها و موسسات باید منحل شوند یا ادغام

سرگلزایی اضافه نمود: از طرفی ضروریست برخی بانکها و موسسات تعیین تلکیف شوند؛ حالا یا باید با سایر بانکها ادغام و یا کلا منحل شوند و یا اینکه با تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی عملیاتی شان به سودآوری برسند .

ارسال گزارش نهایی به رئیس جمهور و بانک مرکزی

دبیر خوشه اقتصادی گفت: این خوشه علاوه بر پرداختن به موضوع اصلاح نظام بانکی، مصوبات و یا دستورالعملهای بانک مرکزی نسبت به بانکها و یا اتفاقاتی را که در سیستم بانکی رخ داده رصد کرده و گزارشهای خود را در راستای تبیین مسائل و مسائل موجود و نیز ارائه پیشنهادات در قالب نامه از سوی ریاست دانشگاه علامه طبابایی به شخص رئیس جمهور، بانک مرکزی و نیز وزارت اقتصاد ارسال کرده است .

گزارش دانشگاه تهران از خوشه اقتصاد کلان و راهکار برای اصلاح ساختار بودجه

سجاد برخورداری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دبیر خوشه اقتصاد کلان گفت: گزارش دانشگاه تهران از این خوشه، 3 خروجی داشته است که خروجی اول مربوط به توصیه هایی درباره بودجه سال 98 بود که به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد. خروجی دوم مربوط به راهکارهایی درباره اصلاح ساختار بودجه و گزارش سوم درباره مدیریت حامل های انرژی و قیمت گذاری آن ها بوده است. گزارش اول و دوم به بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ارسال شده است .

وی درباره پیشنهادات این دانشگاه در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: یکی از پیشنهادات این بود که اصل بر حذف یارانه باشد مگر اینکه شرایط خاص موجب شود گزینه یارانه ها به میان بیاید. همچنین پیشنهاد شد نهادهایی که در این حوزه کار یکسان و عملکرد موازی دارند، حذف شوند. به دولت تاکید کردیم که باید روی بدهی های خود تمرکز داشته باشد و آن ها را بپردازد. همچنین پیشنهاد شد که بودجه ریزی ها متناسب با ویژگی های استانی، تعیین شود .

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به اینکه به دولت پیشنهاد دادیم بودجه بندی ها به خصوص در شرایط تحریم برای بازه زمانی دو یا سه سال تعیین شود، گفت: به نظر می رسد در چنین شرایطی کسری ها مرتفع شود .

دبیر خوشه اقتصاد کلان با اشاره به اینکه این گزارش با بازخوردهای خوبی روبرو شد، گفت: خروجی این خوشه گر چه به صورت کامل اجرایی نشد اما در تصمیم گیری ها اثرگذار بوده است .

وی با اشاره به اینکه گزارش دانشگاه تهران در خصوص حامل های انرژی همچنان در دست بررسی است، گفت: ما در این گزارش به این موضوع دست یافتیم که اگر دولت در این بخش به دنبال اصلاح است، نباید با قیمت ها بازی کند چرا که این روند منجر به کاهش رفاه مردم به خصوص در طبقات پایین جامعه می شود .

گزارش دانشگاه شهیدبهشتی از خوشه حقوق شهروندی

اسدالله یاوری رئیس کارگروه خوشه حقوق شهروندی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق شهید بهشتیدرباره ماموریت های محوله در حوزه حقوق شهروندی توضیح داد و گفت: از آنجا که این دانشگاه، مرکزیت خوشه حقوق شهروندی را برعهده دارد، بمنظور ارائه راهکارها، گزارش هایی به دفتر معاون رییس جمهور ارسال شد .

ضرورت ایجاد ساختار آموزشی واحد در حقوق شهروندی برای سه قوه

وی گفت: به طور مثال؛ یکی از محورهای مورد اشاره، موضوع تشتت مفهومی حقوق شهروندی است و ما در گزارش های خود بر این تاکید داریم که برای اجرایی شدن و رعایت این حقوق، ضروری است تا ساختار آموزشیِ واحدی در حوزه حقوق شهروندی در بخشهای مختلف کشور اعم از بخشهایی اجتماعی غیر دولتی و دولتی از جمله قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه و همچنین دستگاه هایی که خارج از این سه قوه هستند، شکل بگیرد .

پیشنهاد در خصوص اثرگذاری بیشتر حقوق شهروندی

یاوری اضافه نمود: در این راستا یک بحث، بحث ترمیم حقوق است که غیر از آموزش، دولت و ماموران عمومی نیز باید با این مفاهیم ارتباط پیدا کرده و آن را محل توجه قرار دهند؛ پیشنهاد ما در خصوص آموزش این است که آشنایی با حقوق شهروندی و آگاهی از آن، باید از سنین کودکی و مقاطع تحصیلی پایین در آموزش و پرورش شکل بگیرد تا بتوان، شاهد منشا اثر حقوق شهروندی در آینده بود .

وی با بیان اینکه کارگروه حقوق شهروندی، جایگاه و صلاحیت هایش، در واقع بیشتر اعلامی است تا اختیارات خاصِ کنترل کننده و نظارتی، گفت: به همین دلیل ما معتقدیم که خارج از قوه مجریه، ساز و کارهای متعددی در حوزه حقوق شهروندی مورد نیاز است، مثل؛ دستگاه های نظامی، انتظامی، قوه قضاییه و سایر بخشهای منفک از دولت .

ما پیشنهاد کردیم نهادی فرا قوه ای تحت عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی ایجاد شود که بتواند همه دستگاه های عمومی را مورد رصد، نظارت و کنترل قرار دهد. این طرح هم اکنون در مرحله نهایی تدوین لایحه و ارائه به مجلس است

یاوری گفت: ما پیشنهاد کرده ایم نهادی فرا قوه ای تحت عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی ایجاد شود و از اختیارات و صلاحیت هایی بهره مند باشد که بتواند همه دستگاه های عمومی را مورد رصد، نظارت و کنترل قرار دهد. این پیشنهاد از قبل هم در دولت مطرح بوده و اکنون مراحل نهایی تدوین لایحه و ارجاع به مجلس را طی می کند که هنوز به مرحله نهایی نرسیده است .

همگرایی لازم در قوه مجریه و خارج از آن وجود ندارد

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی گفت: در حال حاضر وضع موجود تشکیلات حقوق شهروندی ما، خیلی مطلوب و مناسب نیست. چرا که هم درون قوه مجریه و هم خارج از آن، مجموعه های متعددی فعالیت دارند که همگرایی لازم را ندارند .

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بود که چنین نهادی باید سازوکاری مناسب، مطلوب تر و نسبتاً متمرکز داشته باشد. البته این به این معنا نیست که بخش های دیگر و سایر دستگاه ها در آن حضور نداشته باشند، بلکه منظور این است که این مجموعه، حداقل در قوه مجریه، به شکلی هدایت و مدیریت شود که بتواند منشا اثر بوده و فعالیتهای موازی و بعضا خنثی کننده، وجود نداشته باشد .

وی با اشاره به تاکید کارگروه حقوق شهروندی بر رصد مجموعه مقررات، قوانین و نظام حقوقی که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با حقوق شهروندی دارد، گفت: متاسفانه در این حوزه، خلا وجود دارد و ضروری است که لایحه یا طرحی از سوی دولت یا مجلس در این باره تدوین شود .

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در این راستا، یکی از پیشنهادات ما این است که علاوه بر تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز، برای اصلاح قوانین ناقص و مبهم نیز، اصلاحات و تغییراتی لحاظ شود .

گزارش دانشگاه علامه از خوشه ارتباطات

علی احمدی، عضو خوشه ارتباطات و عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگویی پیرامون روند کاری خوشه ارتباطات گفت: بدنبال تفویض مسئولیت خوشه ارتباطات به دانشگاه علامه، ما پس از نشست با معاونت پژوهشی دانشگاه برای تشکیل هسته مرکزی خوشه، حوزه های روابط عمومی، خبرگزاری ها، مطبوعات، رادیو تلویزیون و فضای مجازی را بعنوان محورهای اصلی کار، انتخاب و کارگروهی برای هر یک از آنها ایجاد کردیم .

وی با اشاره به اینکه 5 گزارش با کمک اساتید، اهالی فن، محققین و همچنین با همکاری دبیرخانه و دفتر تبلیغات دولت، تهیه و تحویل شد، گفت: گزارش ها شامل موارد و مباحث مختلف، و البته بسیار مبسوط بود. بطور مثال؛ وضعیت شرایط اجتماعی فضای مجازی ایران از جمله مباحثی بود که مسائل مرتبط با آن ارزیابی و چالش های آن نیز مطرح شد. در این بین آنچه مورد توجه قرار گرفت، این بود که در حال حاضر، چند نشانه جدید در ذهنیت جمعی برجسته شده است .

وی اضافه نمود: یکی از این نشانه ها این است که بروز نارضایتی جامعه در شبکه های اجتماعی در حال گسترش است .

اینستاگرام سبک زندگی را هدف گرفته است

یکی از نتایج تحلیل های خوشه ارتباطات، این بود که در حوزه رادیو تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مصرانه در حال القای ناکارآمدی حاکمیت و دولت بوده و با ارائه تصویری بحرانی و نگران کننده از وضع کشور، نبودِ چشم اندازی امیدبخش در کشور را نشانه گرفته اند

این عضو خوشه ارتباطات، همچنین از اینستاگرام بعنوان بستر اصلی کنونی برای ترویج سبک زندگی یاد کرد و با تاکید بر اینکه این شبکه اجتماعی به شدت سبک زندگی ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: یکی دیگر از نتایج تجزیه تحلیل های خوشه ارتباطات، این بود که در حوزه رادیو تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مصرانه در حال القای ناکارآمدی حاکمیت و دولت بوده و با ارائه تصویری بحرانی و نگران کننده از وضع کشور، نبودِ چشم اندازی امیدبخش در کشور را نشانه گرفته اند .

وی با بیان اینکه عادت مصرف رسانه ای مردم عوض شده و از تلویزیون و رسانه های رسمی و سنتی، به سمت شبکه های اجتماعی و غیر رسمی سوق یافته است، اضافه نمود: انتظار این است که مسئولین نسبت به مسائل کشور، بیشتر پاسخگو باشند! چرا؟ به این دلیل که این بی توجهی، باعث انتشار و گسترش اخبار جعلی می شود .

احمدی ادامه داد: در عین حال بعنوان یک راهکار و پیشنهاد در گزارش ارائه شده، نظر ما این بود که رسانه ها تلاش کنند تا فعالیتهای مسئولان را بیشتر پوشش و انعکاس دهند. چراکه با این اقدام، فضای امیدبخش در جامعه ایجاد شده و به دلیل کوچک انگاری و کم کاری برخی مسئولین، کل حاکمیت و دولت زیر سوال نخواهد رفت .

گزارش دانشگاه اصفهان از خوشه سرمایه اجتماعی

عباس حاتمی عضو هیت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و عضو خوشه سرمایه اجتماعی یکی از اصلیترین یافته های این طرح پژوهشی را کاهش سرمایه اجتماعی در ایران به ویژه در سطوح میانی و کلان مطرح نمود و گفت: حدود 100 ساز و کار کلی و جزیی برای جلوگیری از افول سرمایه اجتماعی در ایران تدوین و کمیته های تخصصی در این راستا تعریف شد .

هدف نهایی از تشکیل خوشه سرمایه اجتماعی، تهیه یک برنامه اقدام در سطح ملی است تا در گام نخست افول سرمایه اجتماعی در ایران متوقف و در گام بعدی ساز و کارهایی برای بهبود آن پیشنهاد شود

ایجاد شبکه فراگیر ملی توسط نخبگان در حوزه سرمایه اجتماعی

حاتمی از ایجاد شبکه فراگیر ملی متشکل از 40 نفر از نخبگان متخصص در حوزه سرمایه اجتماعی ایران برای جریان سازی اجتماعی خبر داد و بیان نمود: هدف نهایی از تشکیل این خوشه تهیه یک برنامه اقدام در سطح ملی است تا در گام نخست روند افول سرمایه اجتماعی در ایران را متوقف و در گام بعدی سازوکارهایی برای بهبود آن پیشنهاد شود .

این عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری اضافه نمود: در برنامه اقدام ملی اولاً تلاش می شود تا علل افول سرمایه اجتماعی در ایران تبیین و ثانیاً ضمن احصاء وجوه متنوع و متکثر سرمایه اجتماعی، وظایف هر یک از نهادهای رسمی و غیر رسمی مرتبط با تقویت هر یک از وجوه مزبور به طور تعیین تعریف، صورت بندی و اعلام شود. این برنامه اقدام ملی در دو بخش تدوین اقدامات عاجل و فوری و تدوین اقدامات بلند مدت تعریف می شود که با توجه به ماهیت سرمایه اجتماعی، تاکید این خوشه بر تدوین اقدامات بلند مدت خواهد بود و در نظر است تا دانشگاه اصفهان به قطب علمی و مشورتی سرمایه اجتماعی در ایران تبدیل شود .

ایجاد گره های پژوهشی در 5 دانشگاه

وی به تشریح برنامه های آینده این دانشگاه پرداخت و گفت: دانشگاه اصفهان در نظر دارد تا به قطب علمی کشور در حوزه سرمایه اجتماعی تبدیل شود که برای انجام این مهم، ایجاد گرههای پژوهشی در دانشگاه های ایران شامل دانشگاه شیراز (گره جنوبی) دانشگاه کرمانشاه (گره غربی) دانشگاه فردوسی مشهد (گره شرقی) دانشگاه مازندران (گره شاقتصادی) و دانشگاه تهران (گره مرکزی) در دستور کار مذاکرات آینده دانشگاه اصفهان واقع شده است .

حاتمی بیان نمود: در حال حاضر دانشگاه تهران تحت عنوان خوشه مشورتی سرمایه اجتماعی در قالب این گرههای پژوهشی و با موضوع دانشگاه اصفهان تاسیس که 9 جلسه راهبردی آن برگزار شده است و گسترش این گره های پژوهشی و راهبردی در سایر دانشگاه ها نیز در دستور کار واقع شده است .

به گزارش مهر، به نظر می رسد پشتوانه علمی الگوها و پیشنهادات مطرح شده از سوی دانشگاه ها در 5 خوشه می تواند چشم انداز بهتری را در احیای امید اجتماعی و حل مسائل در کشور ایفا کند اما باید دید که از یک سو هم فکری دانشگاهها در وهله اول چه میزان موثر بوده و از طرف دیگر، دولت تا چه حد مشورت و راهکارهای دانشگاهیان را جدی گرفته و مبنای راهبردی کار خود قرار خواهد داد .

منبع:مهر

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 2 دی 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: funtimer.ir شناسه مطلب: 514

به "دانشگاه ها برای 5 مشکل کشور راهکار دادند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانشگاه ها برای 5 مشکل کشور راهکار دادند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید