تا دو دهه دیگر برنج شمالی نابود می گردد

به گزارش تایمر سرگرمی، مهم ترین نکته برای کشاورزی برنج، آب است که اگر آبیاری مکانیزه جایگزین آبیاری سنتی گردد از 80 درصد هدر رفت آب جلوگیری می گردد که البته برای این کار کشاورز از پس هزینه های مکانیزه کردن برنمی آید و بانک ها باید پای کار بیایند و به کشاورزان تسهیلات کم بهره، بی بهره و یا بلند مدت پرداخت بنمایند که بتواند کشاورزی شان را مکانیزه نمایند.

تا دو دهه دیگر برنج شمالی نابود می گردد

نماینده مازندران در شورای عالی استان ها به مسائل کشاورزان این استان از جمله هزینه های بالای سموم و کودها و دستمزد کارگران در 2 سال اخیر اشاره نمود و گفت: در 2 دهه آینده شاهد عدم کاشت برنج ایرانی در شمال کشور خواهیم بود به حدی که شالیکاران به جز مصرف خودشان برنجی برای فروش به مابقی کشور نخواهند داشت.

نماینده مازندران در شورای عالی استان ها به مسائل کشاورزان این استان از جمله هزینه های بالای سموم و کودها و دستمزد کارگران در 2 سال اخیر اشاره نمود و گفت: در 2 دهه آینده شاهد عدم کاشت برنج ایرانی در شمال کشور خواهیم بود به حدی که شالیکاران به جز مصرف خودشان برنجی برای فروش به مابقی کشور نخواهند داشت.

صادق برزویی گفت: در بیشتر منطقه ها شمال کشور کشاورزی با مشکل بی آبی روبرو است. کشاورزان شمالی همواره کشت دوم داشته اند که هم اکنون این اجازه را ندارند. قبلا از آب رودخانه ها برای کشت برنج و غیره استفاده می کردند که در حال حاضر متاسفانه به دلیل بی آبی و کم عمق شدن رودخانه این امکان وجود ندارد. قبلا اگر عرض رودخانه ها به 20 متر می رسید هم اکنون به یک متر رسیده و به معنای واقعی کم آب شده اند و به همین خاطر کشاورزان با مشکل روبروند.

حفر چاه های غیر مجاز در شمال کشور یکی از دلایل کم آبی

وی گفت: موضوع مهم دیگر که باعث کم آبی در استان های شمالی کشور شده حفر چاه های غیر مجاز است. بسیاری از خوش نشینان در منطقه ها مختلف شمال برای اینکه بتوانند استخرهای شان را پر آب نمایند، چاه های غیر مجاز حفر نموده اند و این چاه های غیرمجاز باعث کم شدن آب سفره های زیرزمین شده و این هم یک موضوع دیگری است که باعث کم آبی در حوزه کشاورزی شده و این مسائل حدودا دو دهه است ادامه دارد و به دلیل عدم توجه در طولانی مدت امروز خودش را نشان می دهد و در آینده نزدیک هم بسیار شدیدتر می گردد.

نماینده مازندران در شورای عالی استان ها ادامه داد: برای کشت برنج در 2 الی 3 سال اخیر با افزایش 1000 برابری قیمت سموم و کودهای کشاورزی روبه رو هستیم و هزینه های کشت برنج افزایش یافته است. بدون سموم کشاورزی هم با آفاتی که وجود دارد محصول خوبی به عمل نمی آید و قابل برداشت نیست و با استفاده از سموم و کود برای کشاورز به صرفه نیست که بتواند این محصول را کشت کند. و اگر هم از کود و سموم استفاده کند باید برنج را هر کیلویی بیش از 200 هزار تومان بفروشد که برایش بصرفد که در این صورت بازار گنجایش این قیمت را ندارد.

شالیزارهای برنج را از روی ناچاری به باغ مرکبات تبدیل نموده اند

برزویی اضافه نمود: مسئولان متاسفانه با واردات برنجی که انجام می دهند در موقع برداشت این محصول در شمال کشور قیمتش را کاهش می دهند و شرایط کشت برنج بسیار کم شده است. کشاورزان شالیزارهایی که در آنها برنج می کاشتند را از روی ناچاری به باغ مرکبات تبدیل نموده اند که این باغ مرکبات هم البته در این چند ساله به دلیل بالا رفتن قیمت کود و سموم هزینه های شان افزایش یافته و با عدم صادرات برای کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر به مشکل خورده اند.

کاشت درختان بی ثمر برای فروش چوب آنها

عضو شورای عالی استان ها توضیح داد: پاییز سال 1401 محصولات باغی مثل پرتقال با هزینه کارگر کیلویی کیلویی 5 هزار تومان به فروش می رسید و در واقع کشاورز این محصول را فقط چیده که درخت هایش آسیب نبیند و یکی از اتفاقاتی که در شمال کشور بسیار دارد رخ می دهد این است که کشاورزان هم کشت برنج و هم مرکبات را متوقف نموده اند و روی به کاشت درخت های بی ثمر آورده اند که بتوانند با فروش چوب آنها درآمدزایی و امرار معاش نمایند.

مسائل گوارشی با مصرف برنج های وارداتی

وی مطرح کرد: همه ما مصرف نماینده برنج هستیم حالا یکی کمتر و یکی بیشتر و کیفیت برنج های وارداتی از هندوستان، پاکستان و امریکای جنوبی بسیار پایین است و مردم با مصرف این برنج ها دچار بیماری های گوارشی زیادی می شوند. ما که مازندرانی هستیم و عادت داریم که برنج با کیفیت ایرانی مصرف کنیم، گاهی که برنج وارداتی مصرف می کنیم دچار مسائل گوارشی می شویم و همه همینطور هستند، تنها به دلیل عادت شاید متوجه نمی شوند. ولی در هر صورت بیماری های گوارشی برای مردم هست.

برزویی ادامه داد: واردات برنج باعث شده که برنج کاران شمال کشور دیگر برای شان نصرفد برنج بکارند و فکر نمی کنم در یک دهه آینده دیگر برنجی به غیر از مصرف شخصی خودشان برای دیگر استان ها محصول برنجی برای ارائه داشته باشند.

با مکانیزه کردن آبیاری 80 درصد از هدر آب جلوگیری می گردد

وی گفت: مهم ترین نکته برای کشاورزی برنج، آب است که اگر آبیاری مکانیزه جایگزین آبیاری سنتی گردد از 80 درصد هدر رفت آب جلوگیری می گردد که البته برای این کار کشاورز از پس هزینه های مکانیزه کردن برنمی آید و بانک ها باید پای کار بیایند و به کشاورزان تسهیلات کم بهره، بی بهره و یا بلند مدت پرداخت بنمایند که بتواند کشاورزی شان را مکانیزه نمایند.

عضو شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه امروزه علم کشاورزی پیشرفت نموده است، اضافه نمود: در گذشته درختی 5 الی 10 کیلو بیشتر نارنگی نمی داد و امروز با وجود سموم و کودهای شیمیایی هر درخت بیش از 50 کیلو بار می دهد. اما امروز با توجه به قیمت های سرسام آور این کود و سموم برای کشاورز نمی صرفد که چنین هزینه هایی بکند که البته اگر باغات سم پاشی هم نشوند با وجود مگس مدیترانه ای همه درختان مرکبات از بین می رود و گاهی شاهدیم از یک هکتار باغ که بیش از 500 درخت دارد همه محصول شان از بین می رود و وقتی برای دفع آفت از سموم استفاده می نمایند بیش از 1000 برابر باید هزینه نمایند.

برزویی اضافه نمود: هزینه ها در بخش کشاورزی به قدری در 2 سال اخیر افزایش یافته که کشاورز با فروش هر کیلو نارنگی 4 الی 5 هزار تومان متضرر می گردد به طور مثال کارگری که 5 سال پیش 50 هزار تومان روزمزد کار می کرد امروز 400 الی 500 هزار تومان کار می نماید. تراکتور هر هکتار زمینی را 400 الی 500 هزار تومان شخم می زد ولی هم اکنون 4 میلیون تومان می گیرد و همه این هزینه ها چند هزار برابر شده اند. و موقع فروش کشاورز محصولش را هر کیلویی 5000 تومان می فروشد که البته تا به دست مردم برسد خیلی افزایش قیمت می یابد ولی خب باز هم برای خود کشاورز این مبلغ خیلی کم است.

نماینده مازندران در شورای عالی استان ها ادامه داد: به طور مثال مردم سیب را کیلویی 40 الی 50 هزار تومان می خرند و پیاز را 20 الی 30 هزار تومان ولی پرتقال را در بازار کیلویی 15 هزار تومان می خرند در حالی که از کشاورز کیلویی 4 هزار تومان خریداری می گردد و با این قیمت پایین کشاورزی دچار مشکل شده که اگر دولت پای کار نیاید و بانک ها را مکلف به وام های کم بهره، بی بهره و بلند مدت آن هم حداقل 10 ساله نکند و از بخش کشاورزی حمایت نکند در فصل برداشت واردات را افزایش ندهد کمر کشاورز زیر بار این همه هزینه شکسته می گردد. اگر قرار است تنظیم بازار انجام بگیرد دولت باید محصول باغی را از کشاورزان مثل محصول گندم خریداری کند و برای اینکه مردم ضرر ننمایند قیمت را پایین بیاورد.

وی اضافه نمود: دولت باید کود را به صورت سوبسید در اختیار کشاورزان قرار دهد، آبیاری شان را مکانیزه و شرکت تعاونی تاسیس کند و در هر روستا 4 تراکتور در اختیار کشاورزان بگذارد که مجبور نباشند برای هر هکتار از زمین شان 4 میلیون تومان بپردازند و این نرخ برای شان دولتی حساب گردد. اگر هزینه های کشاورزان را پایین تر بیاورند آن زمان می توان گفت از آنها حمایت نموده اند و این یعنی حمایت نه اینکه به بهانه مردم بیایند واردات نمایند، پول تو جیب خیلی ها بریزند، سموم و کود های شیمیایی را وارد نمایند و بعد با 2 برابر قیمت به آنها بفروشند و بازار تنظیم نمایند و تنها از جیب مردم هزینه نمایند. این اقدامات فقط باعث نابودی کشاورزان می گردد.

منبع: عصر ایران
انتشار: 29 اردیبهشت 1402 بروزرسانی: 29 اردیبهشت 1402 گردآورنده: funtimer.ir شناسه مطلب: 2221

به "تا دو دهه دیگر برنج شمالی نابود می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تا دو دهه دیگر برنج شمالی نابود می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید