درباره مجله تایمر سرگرمی

به تایمر سرگرمی خوش آمدید، مجله خبری تفریح و سرگرمی است ما رادار خوشحالی هستیم و هر جا سرگمی و تفرحی باشد به آنجا رفته و شما را مطلع میسازیم از برنامه های فرهنگی تا برنامه های تفریحی در پارکها و یا برنامه های سینما ها همگی در رصد رادار ما هستند.