قیمت های مجاز تست کرونا در آزمایشگاه ها

به گزارش تایمر سرگرمی، مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت ضمن اعلام قیمت های مجاز انجام تست های تشخیصی کرونا در مراکز آزمایشگاهی، در خصوص نحوه ارجاع بیماران مثبت کرونا به بیمارستان، نحوه نمونه گیری خارج از آزمایشگاه و... توضیحاتی ارائه کرد.

قیمت های مجاز تست کرونا در آزمایشگاه ها

دکتر سیامک سمیعی در تبادل نظر با ایسنا، درباره تعرفه فعلی انجام خدمت گلوبال آزمایش تشخیص مولکولی کووید-19، گفت: این آزمایش ها در بخش دولتی حدود 230 هزار تومان و در بخش خصوصی حدود 587 هزار تومان است.

این تعرفه همه هزینه های خدمت از جمله نمونه برداری به وسیله سواب نازوفارنکس (انت های بینی) و اوروفارنکس (انت های حلق) را پوشش می دهد. تجویز و انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید-19 در بخش دولتی تابع پروتکل ها و اولویت های ابلاغی است و به همین علت، چون مطابق دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت است، رایگان انجام می گردد. آزمایش تشخیص مولکولی یا PCR در حال حاضر تنها روش آزمایشگاهی برای تشخیص قطعی کووید-19 است.

وی اضافه نمود: تعرفه انجام آزمایش سرولوژی کووید-19 در حال حاضر و تا مشخص و ابلاغ تعرفه اختصاصی، به ازاء هر یک از آزمایش های درخواستی IgM و IgG، در بخش دولتی حدود 12 هزار تومان و در بخش خصوصی حدود 30 هزار تومان است.

اگرچه آزمایش سرولوژی کووید-19 توسط سازمان جهانی بهداشت یک روش مکمل برای تشخیص بالینی کووید-19 معرفی شده است، اما انجام این آزمایش (سرولوژی) در بیشتر موارد غیرضروری بوده و سیاست فعلی وزارت بهداشت استفاده از آن فقط در آنالیز ها و مطالعات سرواپیدمیولوژی و برای به دست آوردن تصویری از مواجهه یا عفونت یک جمعیت با ویروس عامل بیماری است و در چنین مطالعاتی هزینه ای از افراد و بیماران دریافت نمی گردد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پزشکان و آزمایشگاه های پزشکی می خواهد که از تجویز و انجام غیرضروری این آزمایش ها، خصوصاً آزمایش سرولوژی، به دلیل عواقب نامطلوب مالی و غیر مالی ناشی از انجام خدمات غیر ضروری، خودداری نمایند.

سمیعی تاکید نمود: نتایج آزمایش های سرولوژی ممکن است در مشخص شرایط عفونت یک فرد ابهاماتی ایجاد کند که منجر به تحمیل هزینه اضافی و ناروا به افراد و نظام سلامت گردد. چنین مشکلاتی در صورت نتایج مثبت و منفی کاذب می تواند وضع را پیچیده تر کند.

در ضمن نتیجه مثبت این آزمایش ها ممکن است اعتماد کاذب در مورد شرایط ایمنی افراد و مصونیت نسبت به بیماری و یا ابتلای مجدد ایجاد کند؛ بنابراین تجویز آزمایش و تفسیر نتایج آزمایشگاهی سرولوژی، اگر ضروری باشد، باید منحصراً توسط پزشکانی که با بیماری و پیچیدگی های تشخیصی آن، از جمله کاربر آزمایش ها و نحوه تفسیر نتایج آن ها بر اساس دستورلعمل های ابلاغی تشخیص و درمان کووید-19 آشنایی کامل دارند، انجام گردد.

وی با بیان اینکه از هزینه تمام شده فراوری کیت های مربوط به آزمایش های کووید-19 اطلاعی در دست نیست، توضیح داد:، اما برآورد هزینه تمام شده آزمایش تشخیص مولکولی در حال بازنگری است و قطعا کاهس پیدا خواهد نمود و نتیجه این برآورد توسط دفتر ارزیابی فناوری های سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت معاونت درمان و همچنین دبیرخانه شورای عالی بیمه تجزیه و تحلیل و اعلام خواهد شد.

ارزش تعرفه هر کیت یا هر خدمتی دو قسمت است یکی جز فنی و دیگری جز حرفه ای؛ جز حرفه ای مرتبط با تیم ارائه خدمت است و جز فنی جز هزینه ای است که خود نیز بر دو جز است یکی قسمتی که خیلی وابسته به ارز است و جز بعدی وابستگی کمتری به ارز خواهد داشت.

اکنون با پیشنهاد ما به شورای عالی بیمه قرار شد به جای آنکه تعرفه دو جزئی باشد بر اساس سه جز محاسبه گردد تا به این ترتیب سهم حرفه ای، سهم فنی وابسته به ارز و سهم فنی مستقل از ارز مشخص گردد. در این میان سهم فنی وابسته به ارز ریالی مشخص می گردد.

از آنجایی که ممکن است در روز ها و ماه های آینده قیمت کیت تغییر کند و برای آنکه مسئله ای به وجود نیاید جز سوم محاسبه قیمت از سوی وزارت بهداشت رصد می گردد و از اداره کل تجهیزات پزشکی می خواهد آن را به گونه ای نگه دارد تا حداقل نوسان را داشته باشد تا آزمایشگاه های بخش دولتی یا خصوصی متضرر نشوند. البته هنوز محاسبه سهم ریالی یا جز سوم به شکل دقیق اتفاق نیفتاده است، اما اختیار آن با دبیرخانه شورای عالی بیمه است.

وی در مورد نحوه طرح شکایت در مورد بروز تخلفات احتمالی در اخذ نمونه، اظهار کرد: بهترین روش برای شکایت، مراجعین و بیماران در رابطه با نحوه ارائه، کیفیت و تعرفه خدمت، در هر یک از مراکز تشخیصی و درمانی دولتی و خصوصی، اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه خصوصی و غیره، انعکاس رسمی و مکتوب آن به معاونت درمان دانشگاهی است که مرکز ارائه نماینده خدمت تابع آن است. راه دوم تماس با شماره تلفن 190 و ثبت شکایت است.

آزمایشگاه مرجع سلامت اکیداً توصیه می نماید هر شکایت یا ابهامی پیش از انعکاس به مراجع فوق، حتما با مسئولین موسسات فوق مطرح گردد تا در صورت امکان در همان موسسه ثبت، رسیدگی و پاسخگویی گردد.

وی در پاسخ به این سوال که در صورتی که تست تشخیصی در یک مرکز خصوصی انجام گردد و پاسخ تست مثبت باشد، آیا مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی با اتکا به پاسخ آزمایش بیمار را پذیرش خواهند کرد یا خیر، بیان نمود: دستورالعمل های مصوب کمیته علمی کشوری کووید-19، که توسط وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی ابلاغ شده است، انجام غربالگری علامتی و سایر آنالیز ها را برای پزشکان بخش خصوصی مجاز دانسته و تاکید می نماید که بیمار پس از مراحل ارزیابی بر حسب شدت علائم ارجاع گردد.

در حال حاضر انجام آزمایش تشخیص مولکولی توسط آزمایشگاه های بخش خصوصی جز در ارتباط با نمونه های ارسالی از مراکز درمانگاهی و بیمارستانی دولتی و در چهارجوب نظام ارجاع بیماران کووید-19 در این دستورالعمل توصیه نشده است. در ضمن افراد فاقد علائم بالینی و حتی با علائم خفیف، بجز در شرایط خاص، در اولویت تجویز و انجام آزمایش تشخیص مولکولی قرار ندارند و انجام آزمایش برای افراد فاقد علامت و صرفاً به درخواست بیمار غیرضروری است.

با این وصف اگر آزمایش تشخیص مولکولی در یکی از آزمایشگاه های دارای مجوز برای انجام آزمایش تخصصی کووید-19 انجام گردد، پزشکانی که در مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی بیماران و مراجعه نمایندگان را ویزیت و بطور مستقل ارزیابی می نمایند، بر حسب نتیجه ارزیابی خود می توانند نتیجه آزمایش را پذیرفته و برای او و افراد علامت دار در تماس نزدیکش قرنطینه و یا ایزوله خانگی و همچنین بستری در بیمارستان را تجویز نمایند.

سمیعی ادامه داد: پزشکان مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی در صورت تردید در اعتبار نتیجه آزمایش، می توانند نمونه گیری مجدد و تکرار آزمایش تشخیص مولکولی کووید-19 را درخواست نمایند. در واقع این به تشخیص پزشکان مراکز درمانگاهی 16 یا 24 ساعته، بیمارستان ها یا سایر مراکز درمانی کووید-19 بستگی دارد.

وی با اشاره به اینکه انجام تبلیغ برای آزمایش اختصاصی کووید-19 و پیشنهاد انجام آزمایش در موارد غیرضروری و فاقد اولویت، بوسیله هر شخص یا موسسه ای مصداق ایجاد تقاضای القایی و تحمیل هزینه محسوب می گردد، اضافه نمود: به همین دلیل این کار نه تنها غیر اخلاقی بلکه تخلف است. در صورت احتیاج به انجام نمونه برداری در خارج از آزمایشگاه، خصوصاً در مورد افراد آسیب پذیر و کسانی که توان حضور در آزمایشگاه را نداشته باشند و یا حضور آن ها در بیمارستان یا آزمایشگاه با ریسک ابتلا به ویروس همراه باشد، این کار باید مطابق آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه پزشکی، بوسیله نمونه بردار آزمایشگاه و مطابق استاندارد های فنی با رعایت الزامات مدیریت نمونه به خصوص ایمنی و امنیت زیستی انجام گردد. به همین دلیل نمونه برداری در خارج از آزمایشگاه فقط می تواند تحت نظارت و مسئولیت مسئول فنی آزمایشگاه انجام گردد.

وی در ادامه اظهار داشت: در تعرفه خدمات آزمایشگاهی هزینه حضور نمونه بردار و نمونه برداری در محلی خارج از آزمایشگاه وجود ندارد، اما این هزینه باید تابعی از هزینه ایاب و ذهاب در سطح شهر باشد. تاکید می گردد هزینه های مربوط به نمونه برداری، قسمتی از تعرفه ابلاغ شده برای آزمایش تشخیص مولکولی کووید-19 بوده و در حال حاضر فقط آزمایشگاه هایی که مجوز اختصاصی انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید-19 را از آزمایشگاه مرجع سلامت دریافت نموده اند مجاز به پذیرش، نمونه برداری و انجام این خدمت هستند. تا کنون به هیچ آزمایشگاه خصوصی مجوز پذیرش و نمونه گیری برای آزمایش تشخیص مولکولی کووید-19 و ارسال آن به آزمایشگاه دیگر داده نشده است.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت، درخصوص تعداد ازمایشکاه های خصوصی فعال در زمینه تست های تشخیصی کرونا، توضیح داد: بر مبنای آخرین فهرست آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمایش تخصصی تشخیص مولکولی کووید-19 که مربوط به هفته اول مردادماه می گردد، بیش از 190 آزمایشگاه دارای صلاحیت فنی ارائه این خدمت تشخیص داده شده اند. از این تعداد 75 آزمایشگاه خصوصی و یا وابسته به خیریه یا سازمان های مردم نهاد هستند.

این آزمایشگاه ها تحت نظارت مدیریت امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی بوده و ملزم و متعهد به رعایت استاندارد ها و الزامات ابلاغی وزارت بهداشت هستند. در صورت وجود شکایت از کیفیت و عملکرد این آزمایشگاه ها، معاونت درمان دانشگاه آن را ثبت و رسیدگی می نماید و در صورت اثبات انحراف و یا تخلف موظف به برخورد مطابق قانون و مقررات مربوطه است.

وی درباره ظرفیت روزانه انجام تست های تشخیصی کرونا و برنامه های احتمالی برای افزایش ظرفیت آن در آینده، اضافه نمود: بر اساس تجمیع داده های آزمایشگاهی که تقریباً هر روز توسط سخنگوی محترم وزارت بهداشت اعلام می گردد، تعداد آزمایش های روزانه در شبکه آزمایشگاهی کووید-19 ممکن است به بیش از 25 هزار آزمایش تشخیص مولکولی برسد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علی رغم چالش ها و دشواری های این دوران، خصوصاً تحریم های ظالمانه، برنامه هایی برای توسعه کمّی و کیفی آزمایشگاه های دولتی در ماه های آینده، با اولویت شبکه آزمایشگاهی بهداشت کشور دارد و تحقق آن را بطور جدی تعقیب می نماید. در ضمنً مصمم به جلب مشارکت سایر آزمایشگاه های متقاضی از جمله آزمایشگاه های خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی، که آمادگی همکاری و ارائه خدمت در چهارچوب استانداردها، الزامات و دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارند، است.

منبع: فرارو
انتشار: 10 مهر 1399 بروزرسانی: 10 مهر 1399 گردآورنده: funtimer.ir شناسه مطلب: 1140

به "قیمت های مجاز تست کرونا در آزمایشگاه ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قیمت های مجاز تست کرونا در آزمایشگاه ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید